Wat is South West Pancreatic Cancer Care?

De SWPCC is in 2014 opgericht als regionale samenwerking tussen het Erasmus Medisch Centrum (EMC), het Maasstad ziekenhuis (MSZ) en het Reinier de Graaf gasthuis (RdGG ) (tot januari 2019) . In april 2017 is het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aangesloten. Per 1 februari 2020 hebben vanuit de EMBRAZE het Jeroen Bosch ziekenhuis (JBZ) en het Amphia ziekenhuis zich toegevoegd aan deze samenwerking. Het doel van de SWPCC is om patiënten met een pancreascarcinoom optimale oncologische zorg te bieden, met zo kort mogelijke doorlooptijden in de diagnostiek en behandeling en ongeacht waar het zorgtraject van de patiënt start.

 

Wekelijks vindt er een multidisciplinair overleg plaats tussen de ziekenhuizen waarbij casuïstiek wordt besproken en waar wetenschappelijke studies worden geïnitieerd en opgezet.

Daarmee worden behandelingen geboden volgens de laatste wetenschappelijke stand van zaken en wordt er gewerkt aan verbeteringen door nieuwe onderzoeken.

Agenda

Op 07/04 aanstaande organiseren we een Webinar vanuit de SWPCC, deze is live te volgen op:
luxonos.nl/webinar-swpcc

 

Even voorstellen

Onze werkgroep bestaat uit de pancreas-chirurgen, oncologen, radiologen, radiotherapeuten, verpleegkundige specialisten, onderzoekers, pathologen en MDL-artsen van de 5 ziekenhuizen (2 academische ziekenhuizen en 3 perifere STZ-ziekenhuizen).

Casper van Eijck, EMC

Al meer dan 25 jaar hou ik mij in het ErasmusMC bezig met de behandeling van aandoeningen van de alvleesklier. Het is van groot belang om samen te werken binnen de regio om niet alleen te komen tot optimale zorg voor de patiënten maar ook tot hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek.

De samenwerking binnen de SWPCC maakt  het mogelijk om nieuwe chirurgische technieken op een verantwoordde wijze te introduceren zoals de ROBOT chirurgie.

Daarnaast zijn er veel klinische studies die uiteindelijk tot doel hebben niet alleen de kwaliteit van leven te verbeteren maar uiteindelijk ook de overleving van patiënten met tumoren van de alvleesklier. Ook innovatieve behandelingen kunnen door onze samenwerking sneller worden geïntroduceerd.

Bert Bonsing, LUMC

Ik ben in 1996 afgestudeerd als arts aan de Universiteit Leiden en promoveerde tot doctor in de Geneeskunde in 2002. In mijn proefschrift (“Genetic intratumor heterogeneity in primary and metastatic breast cancer“) heb ik de genetische variatie in borstkanker tumoren onderzocht. In 2004 heb ik de vervolgopleiding tot oncologisch chirurg afgerond, waarna ik vanaf 2005 als staflid verbonden ben aan de afdeling heelkunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) te Leiden in het vakgebied gastrointestinale en oncologische chirurgie. Sindsdien heb ik mij verder gespecialiseerd in de chirurgische behandeling van ziekten aan Lever, Galblaas/galwegen en alvleesklier en bijnierziekte. Naast de directe zorg voor deze patiënten, ben ik betrokken bij verschillende wetenschappelijke studies binnen en buiten het LUMC en zit ik in landelijke en regionale commissies om de zorg voor deze patiënten te verbeteren.

Erwin van der Harst, MSZ

Ik ben opgeleid tot arts in het Leids U.M.C. en vervolgens tot chirurg in het Erasmus M.C. , Rotterdam. In 1999 werd ik chirurg en verdiepte mij vervolgens gedurende 2 jaar verder onder leiding van  Casper van Eijck . De regionale samenwerking binnen het S.W.P.C.C. brengt derhalve mijn opleidingslocaties samen. In 2000 trad ik toe tot de vakgroep chirurgie van het Maasstad ziekenhuis en promoveerde ik op de behandeling van hormoonproducerende bijnier tumoren. Gedurende mijn carrière verdiepte ik mij verder in minimaal invasieve technieken voor het verrichten van grote oncologische operaties, o.a. met kijkoperaties en door inzet van de robot. In de wetenschap focuste ik mij op chirurgische technieken voor grote buikoperaties, op de opleiding van nieuwe chirurgen en op het meten van kwaliteit, o.a. door registratie in landelijke databases.

Chulja Pek, EMC, Voorzitter

In 1994 behaalde ik het diploma voor A-verpleegkundige in Utrecht (UMCU) en van 1996-2001 werkte ik als leidinggevende op een chirurgische afdeling, waarvoor ik in 1998 het Middenkader- opleiding behaalde. In 2004 startte ik als verpleegkundig specialist in het Erasmus MC op de afdeling heelkunde met aandachtsgebied patiënten met alvleesklier- of galwegkanker. In 2006 behaalde de Master titel aan de Hogeschool te Rotterdam.

Naast de klinische- en poliklinische taken coördineer ik lopende klinische trials binnen dit specialisme, lever bijdrage aan- en schrijf zelf publicaties. Daarnaast voer ik (zorg) onderzoek uit bij deze patiëntengroep. Sinds 2006 vervul ik diverse bestuursfuncties bij nationale- en internationale HPB (-nurses) organisaties.

Trudy Rapmund, MSZ

Ik werk sinds 2010 in het Maasstad ziekenhuis, eerst als wondconsulente, en in 2011 heb ik mij gespecialiseerd in de Gastro Enterologie. Ik heb de Colonopleiding, Masterclass GE van de V&VN en de Oncologie opleiding gevolgd en begeleid de patiënten met een pancreascarcinoom.

Ik probeer in een zo helder mogelijke taal uit te leggen wat het traject inhoudt en wat de gevolgen zijn van de operatie aan de patiënten en hun familie. Ik ben hun eerste aanspreekpunt en kan snel overleggen met de GE-chirurgen. Ik interesseer mij in voedingsaspecten en kwaliteit van leven. Door intensieve begeleiding probeer ik de patiënten goed te ondersteunen in een voor hun moeilijke en onzekere periode.

Sven Mieog, LUMC

Ik heb mijn studie geneeskunde gevolgd aan de Universiteit Leiden en aansluitend heb ik mijn promotie-onderzoek gedaan op de timing van chemotherapie en chirurgie en de ontwikkelen van fluorescentie-geleide chirurgie. Van 2010 tot 2016 ben ik opgeleid tot chirurg in het HagaZiekenhuis te Den Haag en Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Sinds 2016 ben ik als oncologisch chirurg aangesteld bij het LUMC. Mijn huidige onderzoek richt zich op de verbetering van pancreas- en leverchirurgie en op de toepassing van nieuwe beeldvormende technieken voorafgaand en tijdens operaties. Bij het onderzoek werken we nauw samen met de ziekenhuizen binnen de SWPCC en DPCG en superviseer ik drie promovendi en verschillende medisch studenten. We willen met dit onderzoek de kwaliteit van selectie en resectie tijdens (minimaal-invasieve) operaties verbeteren bij patienten met kanker van het pancreas, lever en galwegen.

Alexander Vahrmeijer, LUMC

In 1999 ben ik afgestudeerd als arts aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en in dat zelfde jaar ben ik gepromoveerd op mijn proefschrift ‘’Treatment of Liver Metastases of Colorectal Cancer by Isolated Hepatic Perfusion’’. Ik ben van 2000 tot 2006 opgeleid als chirurg in het LUMC en sindsdien werkzaam als oncologisch chirurg. Momenteel ben ik hoofdonderzoeker van de Image-Guided Surgery group. Ons onderzoek focust zich op klinische studies naar het gebruik van nabij infrarode fluorescentie om structuren (tumoren maar ook normale stucturen) tijdens de operatie beter in beeld te brengen. Hiervoor ontwikkelen we contrastmiddelen en geavanceerde camera’s. Met deze vorm van precisie chirurgie hopen we patiënten in de toekomst beter te behandelen. We werken veel samen met internationale onderzoeksgroepen en binnen de SWPCC werken we samen met o.a. het EMC. Hierdoor is het mogelijk om meer patiënten te includeren in onze studies en tegelijk leren we van elkaars expertise.

Peter Paul Coene, MSZ

Chirurg Maasstad ziekenhuis

Bas Groot Koerkamp, EMC

Als chirurgisch oncoloog ben ik gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met tumoren van de lever, alvleesklier en galwegen. Ik behaalde het artsexamen cum laude in 2002 aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Gedurende een jaar deed ik onderzoek naar de genetica van alvleesklierkanker aan de Johns Hopkins University (VS). Vervolgens promoveerde ik aan de Erasmus Universiteit op het onderwerp "Onzekerheid in de medische besluitvorming" met een jaar onderzoek aan de Harvard School of Public Health (VS).

In Amsterdam (AMC) ben ik opgeleid tot chirurg. Met een klinisch fellowship van het Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) kon ik mij specialiseren in de zorg voor patiënten met tumoren van de lever, alvleesklier en galwegen; 4 maanden in het Europese Pancreas Centrum in Heidelberg (Duitsland) en 2 jaar in Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York (VS). Sinds 2014 ben ik chirurgisch oncoloog in het Erasmus MC. Binnen een multidisciplinair team behandel ik patiënten met tumoren van de lever, alvleesklier en galwegen. Daarnaast doe ik orgaan uitnamen voor donatie, evenals nier- en levertransplantaties.

Dianne Backelandt, Amphia Ziekenhuis

In 1989 ben ik na het afronden van mijn HBO-V opleiding gaan werken als verpleegkundige, en later als teamleider, afdelingshoofd en zorgpad-coördinator, op de afdeling chirurgie van het Amphia ziekenhuis in Breda. Patiënten met alvleesklierkanker krijgen in hun behandeling met steeds meer disciplines en zorgverleners te maken. Vanuit mijn functie als casemanager ben ik het vaste aanspreekpunt gedurende het gehele traject. In het Amphia ziekenhuis is er wekelijks een pancreaspoli, waar ik samen met de MDL-arts, de oncoloog en de chirurg de patiënt zie en uitleg geef over de diagnose en het voorgestelde behandelplan.

De samenwerking met andere ziekenhuizen binnen de SWPCC  is voor mij een enorme stimulans om van elkaar te kunnen leren en de zorg voor de patiënt met alvleesklierkanker te verbeteren.

Freek van 't Land, EMC, Secretaris

In 2019 studeerde ik af als arts aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tijdens mijn opleiding ben ik gefascineerd geraakt door de chirurgie. Na keuze- en oudste coschappen binnen dit vakgebied heb ik na mijn studie ruim een jaar ervaring opgedaan als basisarts bij de afdeling heelkunde van het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam.

Momenteel ben ik met veel plezier bezig met mijn promotieonderzoek onder leiding van professor van Eijck. Hierin ben ik betrokken bij klinische studies bij patienten met een pancreascarcinoom. Binnen de SWPCC vervul ik de rol van secretaris, wat mij de unieke kans geeft om van dichtbij zoveel mogelijk te leren van specialisten over de beste behandeling en begeleiding van patienten met een pancreascarcinoom.

Oud leden

Dr. D. Roos

Voorzitter Februari 2019 - April 2019

Dr. M. Suker

Secretaris Mei 2014 - Januari 2018

Dr. J. V. Groen

Secretaris Februari 2018 - Mei 2020

1ᵉ South West Pancreatic Cancer Care congres

Datum: 7 februari 2019

Locatie: Stadion De Kuip, Rotterdam
Doelgroep: Patiëntenverenigingen, huisartsen, revalidatieartsen, verpleegkundigen,  verpleegkundig specialisten, diëtisten, chirurgen, MDL-artsen, oncologen, radiotherapeuten, pathologen en radiologen en alle geïnteresseerden en andere collega’s die zorgdragen voor patiënten met alvleesklierkanker.

‘Multidisciplinaire behandeling van het pancreascarcinoom: binnen EN buiten het ziekenhuis’

Op donderdag 7 februari 2019 organiseerde de South West Pancreatic Cancer Care (SWPCC) het eerste SWPCC congres in stadion De Kuip.

Congressen van het SWPCC zijn bedoeld voor alle zorgverleners die zorgdragen voor patiënten met alvleesklierkanker.

Het multidisciplinaire team wordt in toenemende mate belangrijk in de gezondheidszorg, in het speciaal ook voor de behandeling van patiënten met alvleesklierkanker. Tijdens dit soort congressen willen we de zorg rondom patiënten met alvleesklierkanker op een praktische en multidisciplinaire wijze belichten met daarbij ook de centrale rol van de huisarts. Op deze manier hopen we dat zorgverleners meer grip krijgen op de dagelijkse praktijk van de zorg voor patiënten met alvleesklierkanker.

 

Contact
South West Pancreatic Cancer Care
Postbus 837
3500 AV Utrecht
Telefoon: 030-2306003
E-mail: info@supportcasper.nl

Scroll to top